DFTA

 

Dutch field target association

Contactgegevens

Secretariaat DFTA Nederland
Email: info@dfta.nl
KvK nr. 32104921
rek.nr. NL82RABO0102650187
Rabobank Venlo
Homepage: www.dfta.nl

Bestuur
Het bestuur van de DFTA bestaat uit:

Voorzitter Rob Hermens
Penningmeester Cyril van Gilst 
Secretaris Roel Ruijters

Daarnaast hebben we een aantal commissieleden:

Sponsoring Jo Hamelink
Wedstrijdleiding NK Rob Strucks
Internationaal FT Bert Bevers