Wedstrijdreglement

De DFTA hanteert de wedstrijdreglementen voor FT en HFT zoals die internationaal gelden. Dit zijn het reglement van de WFTF voor Field Target, en het reglement van de WHFTO voor Hunter Field Target. Waar wordt afgeweken van de internationale regels, is dit vastgelegd in het nationaal DFTA reglement. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Nederlandse regels in verband met loodopvang.

Internationale regels

Field Target:

Hunter Field Target:

 

Nationaal DFTA reglement

Het wedstrijdjaar 2018 zal geschoten worden volgens het DFTA-reglement 2018. Hieronder de definitieve versie, zoals formeel vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 10 februari 2018. Voor  het gemak is ook nog de daaraan voorafgaande conceptversie opgenomen, met daarin de gemarkeerde wijzigingen ten opzichte van 2017.