Wedstrijdreglement

De DFTA hanteert in principe de wedstrijdreglementen voor FT en HFT zoals die internationaal gelden. Waar wordt afgeweken van de internationale regels, is dit vastgelegd in het nationaal DFTA reglement. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de minimale leeftijd van schutters die in Nederland hoger is dan in Engeland, en de Nederlandse regels in verband met loodopvang.

Internationale regels

Field Target:

Hunter Field Target:

 

Nationaal DFTA reglement