DFTA

 

Bij welke verenigingen kun je [H]FT schieten?

Uw vereniging ook?

De DFTA is op zoek naar nieuwe verenigingen die zich bij de bestaande schietlocaties voor (H)FT willen aansluiten. Hoe meer schietlocaties, hoe meer schutters (H)FT kunnen beoefenen en hoe populairder deze discipline kan worden. (Hunter) Field Target is een schietsport die je in de buitenlucht beoefent en waarbij het terrein een belangrijke rol speelt. Hoe meer variatie in het terrein door hoogteverschillen of begroeiing, hoe interessanter de wedstrijden voor de schutter. Echter, door obstakels zoals (kunst)bomen, balken en dergelijke toe te passen, kan ook een grasveld een goede (oefen)locatie vormen.

Maar waarom zou een vereniging dat doen?

Om te beginnen natuurlijk de inkomsten: schutters uit het gehele land, en daarbuiten, komen bij uw vereniging wedstrijden schieten. Zij betalen inschrijfgeld en maken gebruik van de kantine.

Verder de aanwas van nieuwe leden. Als vereniging bereik je met (H)FT een doelgroep die wel de schietsport wil beoefenen maar geen vuurwapens wil gebruiken en dus met de ‘normale’ disciplines van veel schietverenigingen niet uit de voeten kan. De ervaring is ook dat volwassen leden die (ook) met lucht schieten voor de jeugdleden een stimulans vormen om bezig te zijn met de schietsport.

Tenslotte is (H)FT een vorm van schietsport die voor publiek aantrekkelijk is en door het gebruik van luchtwapens wat minder last heeft van imagoproblemen. Zeker in een tijd waarin de schietsport onder druk staat door incidenten in het binnenland en buitenland is een positieve beeldvorming gewenst!

Wat heeft een vereniging ervoor nodig om Field Target te kunnen gaan schieten? Om te beginnen een veilige (!!) buitenschietlocatie, waar over afstanden tot en met 50 meter met luchtgeweren geschoten kan worden. In de weg staande bomen, struikgewas of oneffenheden zijn geen probleem. In tegendeel… graag zelfs! Het is echter wel wenselijk dat de locatie niet te zichtbaar is voor publiek dat niet bekend is met de schietsport.

Verder moet er sprake zijn van een verantwoorde wijze van loodopvang. De DFTA heeft er voor gekozen het milieu niet te willen vervuilen met lood. Loodopvang is dus een vereiste, aangezien het schieten met loodvrije pellets in 2010 geen goed alternatief bleek te zijn.

De DFTA helpt u graag

Om op te starten als (H)FT vereniging moet er dus wel wat geregeld worden. De DFTA wil nieuwe verenigingen daar graag bij helpen. Dit kan in de vorm van advies, maar ook praktisch door het uitlenen van doeltjes of door methoden voor loodopvang te delen. Ook bij het organiseren van oefendagen en wedstrijden zijn we graag behulpzaam.